نمایش یک نتیجه

دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال

دماسنج و رطوبت سنج دیجیتالی در گلخانه و مرغداری ها استفاده میشود . البته میتوان از این دستگاه جهت دما و رطوبت منزل و .... هم استفاده کرد .