1- بذر های موجود در سایت دارای قوه نامیه بالا و درصد جوانه زنی بالا می باشند و در صورتی که در شرایط نامناسب خاک و آب و هوا کشت شود سایت بذر با ما هیچ مسئولیتی در قبال جوانه نزدن آن را ندارد.

2- کود های موجود در سایت بذر با ما از بهترین نهاده های موجود در بازار تهیه شده و استفاده زیاد و نامناسب و عوارض ناشی از آن متوجه سایت بذر با ما نمیباشد.

3- لوازم و ابزار باغبانی موجود در سایت دارای بهترین کیفیت و مواد اولیه بوده و در صورت داشتن و ایجاد مشکل بعد از 7 روز هیچ مسئولیتی متوجه سایت بذر با ما نمی باشد.